Vekterkurs dagtid har oppstart i uke 44


Vekterkurs 

Vekterkurset går på dagtid mellom klokken 08:30 og 15:00.
Kurset er sammenhengende i 5 uker og avsluttes med eksamen.