Vekterkurs med undervisning i helger har oppstart i uke 36 og 46


Vekterkurs med undervisning i helg skjer lørdager og søndager.
Planen for kurset er 09-17 lørdager og 10-18 søndager.