Vekterkurs kveldstid har oppstart i uke 33 og 44


Vekterkurs med undervisning på kveldstid er satt opp med 2 kvelder pr uke.
Planen er mandag og torsdag fra 17:00-21:00.