Våre verdier

Rettskaffenhet
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.
Basis for å blir vurdert som medarbeider er:  Ærlighet,  Rederlighet  og Respekt.
 
Sikkerhetsforståelse
Vi har kunnskap til å kunne utføre sikkerhetsanalyse for mennesker, miljø & verdier
Vi har forståelse for konsekvenser ved sikkerhetsbrudd, sikkerhet krever kunnskap
Vi er beredt til å løse utfordringer.
 
 
Servicevilje
Vi utfører våre tjenester slik at vi gir våre kunder og kolleger en god opplevelse.
Vi er løsningsorienterte, oppmerksomme og tillitsskapende.