Mobilt vakthold

Vi tar vare på dine verdier når du sover

Mobilt vakthold er en tjeneste hvor vekteren betjener ulike oppdrag etter instrukser avtalt mellom våre kunder og Vaktcompaniet. Våre vektere har utdannelse og kompetanse som gjør de i stand til å gjennomføre skadebegrensende tiltak med det samme noe oppdages.

En fysisk observasjon er ofte mer nyansert enn observasjoner gjort med tekniske installasjoner.

Kontrollrundene utføres etter normal stengetid, og har til hensikt å påse at våre kunders verdier er godt sikret.

Vekteren skal gjennom sin kontrollrunde forebygge og avdekke uønskede hendelser. Dette kan for eksempel være ulåste dører og vinduer, skadeverk eller brann og vannlekkasjer. Vekteren skal også føre kontroll med tilstedeværende personer for å finne ut om de har noe der å gjøre eller må bortvises.

Når aksjoner er foretatt, blir alle hendelser registrert via vårt rapporteringssystem. Rapportene blir laget og oversendt til våre kunder daglig eller etter avtale.

Tjenesten gir også en preventiv virkning.
Resepsjonstjenester