Resepsjonstjeneste

Resepsjonisten er bedriftens ansikt utad

Resepsjonstjenesten levert av Vaktcompaniet er en uniformert servicevekter som tar seg av oppgaver tilknyttet resepsjonen. Dette er ofte håndtering av besøkende, post og varemottak, intern fordeling av post og sentralbord/telefoner.

Våre servicevektere har relevant utdannelse og vekterkurs og er flinke til å håndtere både service, sikkerhet og den tekniske delen av tjenesten.

I tillegg til de vanlige oppgavene kan ID-kort produksjon, drift av adgangskontrollsystemer, kontormaskiner, ITV, alarm og andre kontorstøttefunksjoner være alternative oppgaver. Mange av våre servicevektere har kjennskap til, eller bakgrunn fra kontorarbeid og kan derfor utføre lette kontoroppgaver i tillegg.

Resepsjonisten er ofte det første møtet potensielle kunder og forretningsforbindelser får med en bedrift. Vår oppgave er derfor å sørge for et profesjonelt ansikt utad. Vaktcompaniet leverer resepsjonister med lang erfaring innen serviceyrket og de er opplært til "å gi det lille ekstra”, det som skal til for at møtet med din resepsjon blir husket som en positiv opplevelse.

Tjenesten håndterer besøkende på en profesjonell måte.
Resepsjonstjenester