Stasjonært vakthold

Vaktcompaniet beskytter utstyr og eiendom

Stasjonært vakthold er en tjeneste hvor det vil være en uniformert vekter tilstede i et avtalt tidsrom. Arbeidsoppgavene til vekteren er å beskytte utstyr og eiendom for skader og uønskede hendelser. Vekteren skal gi trygghet for bedriftens ansatte og kunder og kan også utføre generelle serviceoppgaver.

Vanlige oppgaver for en stasjonærvekter er låsing og lukking av bedriften, håndtering av teknisk utstyr og installasjoner, utføre adgangskontroll og journalføring/rapportering. Etter avtale kan stasjonærvekteren også utføre kontrollrunder og HMS runder i bygget eller på området.

Tjenesten hindrer innbrudd, hærverk og annen skade på utstyr og eiendom.